آموزشگاه چرتکه در مارلیک

آموزشگاه چرتکه در مارلیک

آموزش محاسبات زهنی به وسیله چرتکه مخصوص گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال می باشد . این دوره شامل ۱۰ ترم است . هر ترم  شامل ۱۰ جلسه ی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ای می باشد که ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه مربوط به دانش آموز و ۱۵ دقیقه مخصوص آموزش اولیا است . با توجه به اینکه به صورت استاندارد در هر هفته فقط یک جلسه برگزار می گردد ، هر ترم چرتکه حدود ۲ ماه و دو هفته به طول می انجامد .
در بخش پایین تر نام ترم ها و موضوع هر ترم به اختصار توضیح داده شده است .
 • ترم مقدماتی

  pre mind A
  آموزش اعداد به لاتین و مفهوم جمع و تفریق
 • ترم اول

  pre mind B
  مرور اعداد و آموزش جمع و تفریق ساده ( یک رقمی ) و مقدمه جمع و تفریق دو رقمی
 • ترم دوم

  mind
  مرور مباحث جمع و تفریق ساده و دورقمی
  آموزش دوستان کوچک
 • ترم سوم

  mind 1
  مرور مباحث جمع و تفریق دوستان کوچک
  آموزش جمع دوستان بزرگ
 • ترم چهارم

  mind 2
  مرور مباحث جمع  دوستان بزرگ
  آموزش تفریق دوستان بزرگ
 • ترم پنجم

  mind 3
  مرور مباحث جمع و تفریق دوستان بزرگ
  آموزش جمع میکس (ادغام دوستان کوچک و بزرگ)
 • ترم ششم

  mind 4
  مرور مباحث جمع و تفریق دوستان بزرگ و جمع میکس
  آموزش تفریق میکس (پایان دوره جمع و تفریق)
 • ترم هفتم

  mind 5
  مرور مباحث جمع و تفریق میکس
  آموزش ضرب ۲ * ۱  و  ۳ * ۱
 • ترم هشتم

  mind 6B
  مرور مباحث ضرب ۲ * ۱  و  ۳ * ۱
  آموزش ضرب ۲ * ۲  و  ۳ * ۲
 • ترم نهم

  mind 7B
  مرور مباحث ضرب
  آموزش تقسیم  ۲ * ۱  و  ۳ * ۱ و ۴*۱
 • ترم دهم

  mind 8B
  مرور مباحث تقسیم  ۲ * ۱  و  ۳ * ۱ و ۴*۱
  آموزش تقسیم  ۳ * ۲  و  ۳ * ۲ و ۴*۲
 • کسب دیپلم چرتکه

  بعد از پایان ترم دهم و اخذ نمره قبولی در آزمون ، گواهی نامه ی معتبر  دیپلم چرتکه برای شما صادر خواهد شد .